فونت افسانه AFSANEH

فونت افسانه یک فونت فارسی فانتزی است که توسط حسین تقی زاده طراحی شده است. طراحی حروف فونت افسانه بر اساس استایل دست نوشته و با قلمو و مرکب اجرا شده است. این نسخه از فونت شامل تمام حروف فارسی و لاتین می‌باشد.

فونت افسانه AFSANEH

دانلود فونت افسانه

AFSANEH Persian Font
Designer: Hossein Taghizadeh
Style: Brush, Fantasy
Format: True Type
Size: 96 kb